Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών μου δεδομένων για την αποστολή newsletter από την εταιρία