Παιχνίδια για παιδιά ηλικίας 7 ετών

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη

Χοροπηδά σε µια ευθεία γραµµή, χτυπά την µπάλα και την ξαναπιάνει.

Γνωστική Ανάπτυξη

Ασχολείται µε κάποιο θέµα για περισσότερα από 30 λεπτά.

Συναισθηματική Ανάπτυξη

Συζητά όπως οι ενήλικες και κατανοεί κανόνες δίκαιου παιχνιδιού.