Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των ως άνω προσωπικών μου δεδομένων για σκοπούς επικοινωνίας με την εταιρία.